0 автострахование Страхование автотранспорта
0
ул
ул
ул
ул
ул
0

0 квартир страхование Страхование имущества
0
ул
ул

0 мед.страхование Медицинское страхование
0
ул
0

0 тур страхование Туристическое страхование
0
ул
ул
0

Комплексная программа "ДОБРОБУТ-КВАРТИРА"  экспресс страхования имущества и ответственности лиц использующих жилое помещение (квартиру).

 

Предмет Договору страхування

Група «Майно» (квартира): майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням застрахованим майном:

1 варіант: нерухомість (конструктивні елементи) + внутрішнє оздоблення + рухоме майно;

2 варіант:  внутрішнє оздоблення + рухоме майно.

Група «Цивільна відповідальність»: майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним прямої шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб в процесі експлуатації застрахованого майна.

Група «Нещасний випадок»:  майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованих осіб.

Примітка: Застрахованими особами є Страхувальник та члени його сім’ї, які постійно проживають на території дії Договору

Вигодонабувач

по страхуванню майна

власник майна

по страхуванню   відповідальності

потерпілі внаслідок настання страхового випадку треті особи або Страхувальник у випадку, якщо він самостійно (за попередньою письмовою згодою Страховика) відшкодував заподіяну потерпілим третім особам шкоду

по страхуванню від нещасних випадків

Застраховані особи: Страхувальник та члени його сім’ї, які постійно проживають на території дії Договору

Процедура укладення договору страхування

·     заповнення заяви на страхування не потрібне;

·     проведення огляду майна не обов’язкове;

·     визначення вартості майна не потрібне


Страхова сума та вартість полісу за Програмою страхування  нерухомість + внутрішнє оздоблення + рухоме майно :

Страхова сума, грн.

Страховий тариф, %

Страховий платіж (вартість полісу), грн.

Загальна:

200 000,00

в т.ч.:

Майно

нерухомість

70 000,00

0,20

140,00

Загальний:

500,00

 

оздоблення внутрішнє

50 000,00

0,25

125,00

рухоме майно

50 000,00

0,25

125,00

Цивільна відповідальність (перед сусідами)

20 000,00

0,25

50,00

Нещасний випадок

10 000,00

0,60

60,00

Страхова сума та вартість полісу за Програмою страхування  внутрішнє оздоблення + рухоме майно:

Страхова сума, грн.

Страховий тариф, %

Страховий платіж (вартість полісу), грн.

Загальна:

140 000,00,

в т.ч.:

Майно

оздоблення внутрішнє

50 000,00

0,25

125,00

Загальний:

400,00

рухоме майно

50 000,00

0,25

125,00

Цивільна відповідальність

25 000,00

0,24

60,00

Нещасний випадок

15 000,00

0,60

90,00


Прочие условия страхования, показать...